Hoe start een traject met I-SESSIES?

Elk traject start met een verkennend gesprek. Wij hanteren daarvoor Koffie & Advies. Daar wordt jullie innovatiedoel op tafel gelegd. Aan de hand van het Infoblad I-SESSIES lopen we door het programma en bespreken we de werkwijze, de ideale teamsamenstelling, de verwachte inzet van de deelnemers (opdrachtgever, het innovatieteam en de facilitator) en de beoogde eindresultaten.

Hoe intensief is I-SESSIES?

Hoewel de workshop-onderdelen sterk variëren, vragen de technieken best veel van de deelnemers. Creatief zijn is leuk, maar vreet ook energie. Elke I-SESSIE duurt ongeveer zes uur.

Wat is een innovatieopdracht?

Vooraf geeft de opdrachtgever concrete vereisten waaraan de te ontwikkelen concepten dienen te voldoen. Die zijn voorzien van SMART beoordelingscriteria.

Hoe ziet het ideale innovatieteam eruit?

Een innovatieteam moet divers van samenstelling zijn om de kans te vergroten dat veel relevante aspecten belicht worden en out-of-the-box wordt gedacht. Zoek een balans in deelnemers qua expertise, werkrol, verantwoordelijkheid, enthousiasme en vaardigheden. Het team is liever groter dan kleiner. Hoe meer inzichten hoe beter. Uiteraard is er een maximum en dat is bij I-SESSIES tien deelnemers vanwege de brainstormdynamiek.

Waarom gaan deelnemers van I-SESSIES op zoek naar inspiratie?

Ideeën lijken misschien spontaan te ontstaan, maar dat is slechts schijn. Wat een nieuw idee lijkt te zijn, is slechts een echo van een bestaand idee of een bestaand idee in een ander jasje. Ook komen ideeën als reactie op gesprekken met klanten of gebruikers van een idee in een geheel andere bedrijfstak. Deelnemers aan I-SESSIES ontbreekt het soms aan ‘nieuwe wegen’. Het maken van ideeën is een creatief gebeuren, dat kan worden gestimuleerd door allerlei bronnen. Het aanreiken van inspiratiebronnen uit verschillende ideepaden helpt een innovatieteam te komen met onverwachte bijdragen. De verkenning van die bronnen is uiterst productief gebleken.

Wat zijn ideepaden?

In feite zijn het verschillende richtingen waar soorten ideeën kunnen worden verkend. Je kunt denken aan een nieuwe technologie die in bepaalde sectoren is geïntroduceerd. Een andere manier van werken die bij een organisatie in gebruik is genomen. Ook zijn gesprekken met klanten of gebruikers interessant, want die vertellen je hoe zij de huidige oplossingen ervaren wanneer zij hun klus willen klanren.

I-SESSIES hanteert brainstormregels. Welke zijn dat?

Wil je resultaten met een brainstorm, dan hebben we ons te houden aan regels. Brainstormregels voorkomen chaos en leiden tot verschrikkelijk veel ideeën. Dit zijn de regels die gelden bij I-SESSIES:

  1. Liever meer deelnemers dan minder.
  2. Luister naar anderen.
  3. Stel jouw oordeel over een idee uit.
  4. Schrijf/zeg wat je denkt.
  5. Bouw voort op ideeën van anderen.
  6. Blijf in de groep en mobieltje uit tijdens de sessies.
  7. Maak het je gemakkelijk, ontspan en zorg voor dranken en versnapering.
  8. Laat je fantasie de vrije loop.
  9. Iedereen is gelijk, elke opmerking heeft waarde.
  10. Roken alleen buiten tijdens de pauzes.

Wat is een BusinessCaseCanvas?

Dit canvas is een model dat helpt een nieuw bedrijfsmodel te creëren. Naast de gebruikelijke product- en bedrijfsaspecten zoals in een Business Model Canvas, is er ruimte voor een beschrijving van het probleem en oplossing van de klant.

Wat houdt ideevalidatie in?

Bij I-SESSIES geldt dat niet het businessidee telt, maar gebruikers en groeiende omzet. Het uitgangspunt is een innovatieopdracht met SMART succescriteria. Elk businessconcept dat voortkomt uit I-SESSIES wordt aansluitend getest of het aan die criteria voldoet. Hiervoor wordt een testplan opgesteld

Wat is het eindresultaat van I-SESSIES?

Aan het eind van SESSIE-3 beschikt het innovatieteam over een BusinessCaseCanvas, een testplan, een risicoanalyse en een implementatieplan.

 

Heb je vragen?

Stel die via onze contactpagina. We hopen zo snel mogelijk te reageren.