Hoe start een traject met Beter Brainstormen?

Elk traject start met een verkennend gesprek. Wij hanteren daarvoor Koffie & Advies. Daarmee wordt jullie vraagstuk op tafel gelegd en zoeken we samen naar de beste oplossing. In het geval jullie kiezen voor het begeleiden van brainstormsessies, kiezen we welk brainstormtype past bij jullie vraagstuk. Ook maken we afspraken over de taken van de opdrachtgever en facilitator voorafgaand aan de (eerste) ontmoeting. De opdrachtgever schrijft de brainstormopdracht voor het brainstormteam uit. De facilitator stelt het programma op.

Advies over brainstormen. Hoe werkt dat?

Voor het verbeteren van je brainstormsessies kunnen soms verbeteringen nodig zijn. InnoSkills kan de vinger op de zere plek leggen en suggesties doen. Een koffie&advies-sessie is daarvoor een geschikte gelegenheid.

Waarom gaan deelnemers van brainstormsessies op zoek naar inspiratie?

Ideeën lijken misschien spontaan te ontstaan, maar dat is slechts schijn. Wat een nieuw idee lijkt te zijn, is slechts een echo van een bestaand idee of een bestaand idee in een ander jasje. Ook komen ideeën als reactie op gesprekken met klanten of gebruikers van een idee in een geheel andere bedrijfstak. Deelnemers aan Beter Brinstormen ontbreekt het soms aan ‘nieuwe wegen’. Het maken van ideeën is een creatief gebeuren, dat kan worden gestimuleerd door allerlei bronnen. Het aanreiken van inspiratiebronnen uit verschillende kansenrichtingen helpt brainstormteams te komen met onverwachte bijdragen. De verkenning van die bronnen zijn uiterst productief gebleken.

InnoSkills biedt drie brainstormtypen aan, waarom?

Niet alle brainstormopdrachten hebben eenzelfde uitdaging. En als de uitdaging verschilt, zal een ander brainstormtype in beeld komen. Zoek je ideeën of zoek je het verhaal achter die ideeën? Dit voorbeeld maakt het duidelijk. Een opdrachtgever van een brainstorm die verbeterde producten moet opleveren kan zich wellicht beperken tot een reguliere brainstorm. Maar als hij wil weten of die productideeën wel gemaakt kunnen worden zal mogelijk een meer uitgebreide brainstorm lalten verzorgen. Daarom bieden wij drie brainstormtypen aan:

 • Reguliere brainstorm; richt zich op ‘Welke oplossing’ en levert tientallen ideeën.
 • Brainstormroute gaat verder; richt zich op ‘Hoe, wie en waarmee’ en levert ideerichtingen.
 • Brainstormroute deluxe werkt oplossingen uit in concepten.

Biedt InnoSkills individuele of groepstrainingen aan?

Beide. Indien meerdere medewerkers van een organisatie kunnen worden opgeleid, dan gebeurt dat.  Immers hoe meer kennis van brainstormen er in huis is, des te beter.  De inschrijving van een brainstormtraining in groepsverband is iets hoger dan een individuele training.

InnoSkills hanteert brainstormregels. Welke zijn dat?

Tijdens een brainstorm hebben we ons te houden aan regels. Brainstormregels en regels van het gasthuis.

 1. Liever meer deelnemers dan minder.
 2. Luister naar anderen.
 3. Stel jouw oordeel over een idee uit.
 4. Schrijf/zeg wat je denkt.
 5. Bouw voort op ideeën van anderen.
 6. Blijf in de groep en mobieltje uit tijdens de sessies.
 7. Maak het je gemakkelijk, ontspan en zorg voor dranken en versnapering.
 8. Laat je fantasie de vrije loop.
 9. Iedereen is gelijk, elke opmerking heeft waarde.
 10. Roken alleen buiten tijdens de pauzes.

Hoe intensief is een brainstormsessie?

Elke brainstormsessie bestaat uit een reeks van brainstormtechnieken die in blokjes van twee uur worden aangeboden. Meer doen werkt niet, tenzij we een break inbouwen of enerziger gebruiken. Afhankelijk van de brainstormopdracht worden een of meerdere ontmoetingen gepland. De duur van een brainstorm bedraagt een halve dag, behalve bij een brainstormroute. Daarin komt ontmoeting voor die een hele dag duurt.

Waarom bezoeken leden van een brainstormteam klanten?

Klanten kunnen je vertellen wat zij missen in jouw huidig aanbod. Dat levert inzicht op waarmee nieuwe ideeën kunnen ontstaan. Daarom gaan we op zoek naar wat hen drijft en naar de fricties die ze ondervinden als ze hun klus (wat dat ook is) willen klaren.

Waarom is verkenning van trends en technologieën een belangrijk aspect?

Vooraf zijn kansenrichtingen bepaald. Daarbij is het noodzakelijk om voorbeelden te krijgen. Het is uitermate leerzaam om trends of technologieën te verkennen die dicht aansluiten op het thema van de brainstormopdracht. Het bezoek aan technologiecentra of bedrijven in andere sectoren die reeds aan de slag zijn gegaan met deze kansenrichtingen zijn een grote inspiratie voor een vertaalslag in het eigen bedrijf. Het levert onverwachte ideeën op.

Welke kosten zijn verbonden aan brainstormsessies?

Brainstormsessies worden op een geschikte locatie door een facilitator geleid. Dit zijn de primaire kosten van een brainstormsessie. In de fee van de facilitator zijn de brainstormmaterialen inbegrepen.

Waarom biedt InnoSkills trainingen aan?

Door een brainstormsessie bij te wonen steek je natuurlijk al veel op. Een brainstormtraining echter biedt extra voordelen. Je bent in staat bij volgende sessies de bijpassende technieken te kiezen. Daarnaast leer je brainstormtools in te zetten om ideeconcepten te maken. Hierdoor is een organisatie beter in staat in de toekomst zelfstandig brainstormsessies te leiden.

Heb je vragen?

Stel die via onze contactpagina. We hopen zo snel mogelijk te reageren.