Hoe verbeter je brainstormsessies?  Nu valt de opbrengst tegen.  Medewerkers vinden het verloren tijd.  Hoe kom je wél met goede ideeën en concepten?

Brainstormen een probleem of een uitdaging?

Er zijn mensen die zich afvragen of een brainstorm de juiste manier is om ideeën te bedenken voor belangrijke vraagstukken.  Kun je met brainstormen oplossingen bedenken voor nieuwe producten of een wervingscampagne voor nieuwe medewerkers?  Zij die twijfelen hebben vast ooit deelgenomen aan slecht verzorgde brainstormsessies zoals die brainstorm van Airtran Airways in deze commercial.

 

Kunnen we er een uitdaging van maken?  Ideeën laten spuien.  Bruikbaar goede ideeën die jullie vraagstuk een kansrijke start geeft?

 

Wat belemmert een goede brainstorm?

Brainstormsessies hebben geen goed begin.  Doordat urgentie ontbreekt. Of doordat het brainstormteam geen idee heeft in welke richting gedacht moet worden.  Soms ontbreekt de  juiste mindset, zitten we vast in “we kunnen het niet, steeds komen we op diezelfde dingen”.  Angst voor consequenties in het eigen werk verlamt de motivatie van deelnemers.  De samenstelling van het brainstormteam is eenzijdig waardoor ‘arme’ ideeën ontstaan.  Deelnemers die verantwoordelijkheid durven dragen en draagvlak creëren zijn afwezig.
Het ontbreekt brainstormteams aan een juiste verkenning.  Toekomstige gebruikers van een idee zijn vooraf niet betrokken geweest, waardoor het idee geen (juiste) oplossing biedt.  Inspirerende voorbeelden komen niet in beeld bij het brainstormteam.  Inzichten van buitenstaanders worden niet toegelaten en beperkt het vinden van oorspronkelijke ideeën.
Brainstormsessies hebben geen juiste structuur.  We roepen door elkaar ideeën, waardoor deze niet worden verrijkt door discussie en aanvullingen.  Ideeën worden te vroeg beoordeeld en te vaak afgeserveerd.  Door negatieve reacties “dat kunnen we helemaal niet” wordt de creativiteit belemmerd. Ideeën hebben geen kop en staart omdat niemand inhoudelijk doorvraagt.
Het ontbreekt bij brainstormsessies aan goede leiding.  De ‘extraverten’ overheersen de sessie, waarmee de rest monddood wordt gemaakt.  Iedereen mag door elkaar roepen, waardoor te weinig wordt doorgedacht over een aanvankelijk minder interessant geacht idee.  Echt creatieve ideeën worden meestal direct geschrapt, omdat de ‘bazen’ zich er geen beeld van kunnen scheppen.
Het ontbeert brainstormsessies aan geschikte middelen.  De brainstorm verloopt niet professioneel, omdat geen passende brainstormtechnieken of -tools gebruikt worden.  De brainstormsessie mist een ervaren onafhankelijke begeleider.  De brainstormsessie wordt op kantoor gehouden en wordt regelmatig verstoord doordat deelnemers weggeroepen worden voor operationele zaken.  De brainstorm wordt geleid door een manager die het generen van ideeën afknijpt vanwege persoonlijke belangen.

 

Met Beter Brainstormen pak je het beter aan. Lees het hier!

Contactformulier

Vul alsjeblieft alle velden in.  Vergeet niet  ‘Ik ben geen robot’ aan te vinken.  Dit voorkomt SPAM.