Waarom een traditionele brainstorm niet helpt jullie uitdaging op te oplossen

Bij de start van brainstormsessies wil ik deelnemers wel eens een oude commercial  van AirTran Airways laten zien.  Het toont hoe we NIET  zullen gaan brainstormen.  In die commercial moedigt de Amerikaanse leider van de brainstorm de deelnemers aan ideeën te spuien voor een ‘nieuwe’ snackautomaat.

Dat team zit rond te tafel en roept allerlei simpele maar vage ideeën zoals chips en crackers.  Het enige unieke idee, ‘toast’,  is ook meteen het slechtste en leidt tot denigrerende blikken naar de indiener.  De commercial eindigt met een deelnemer die zijn hand opsteekt en zegt: “Heb je mij daarvoor hierheen laten vliegen?”

Veel mensen vragen zich af of een brainstorm een effectieve manier is om nieuwe ideeën te genereren, zeker als het onderwerp van groot belang is. Jammer genoeg hebben velen deelgenomen aan zulke slecht verzorgde brainstormsessies zoals die brainstorm van Airtran Airways in de commercial.

In het algemeen dropt de brainstormleider optimistisch zijn vraag: “Welk idee hebben jullie als oplossing voor ….…. ?” Sommige deelnemers roepen hun stokpaardjes en anderen hopen dat ze snel weer met hun gewone werk verder kunnen gaan. De echt unieke ideeën die opborrelen zullen jammer genoeg nooit worden uitgevoerd. Vaak zie je dat geroepen ideeën zijn samengevat in steekwoorden op een flip-over. Maar de gedachtewisseling en de context van het idee is snel vergeten. Als iemand een week later het resultaat van zo’n brainstorm op die flip-over bekijkt, zal zich verbijsterd afvragen waarover die vergadering eigenlijk is gegaan.

In feite hangt de kwaliteit van brainstorms af hoe we starten. Nodigen we de juiste mensen uit? Kiezen we een ideale opzet? Hebben we een omgeving die creativiteit bevordert?

Meestal wordt een brainstorm geleidt door de leidinggevende. Dat zijn natuurlijk bekwame mensen, maar voor brainstorming kleven aan die rolinvulling nadelen. Als brainstormleider richt je je op het proces en het zorgt ervoor dat jezelf minder of niet productief ideeën kunt genereren. Daarnaast zijn deelnemers op hun hoede, want zullen ideeën die bizar zijn wel in goede aarde vallen? Daarvoor in de plaats komen ‘veilige’ ideeën. Ideeën die ‘de baas’ wil horen. Als alle deelnemers zich daardoor laten leiden, dan kun je de opbrengst wel raden. Ideeën van ‘de baas’ krijgen zelden 100% steun, want het zijn zijn ideeën.

Niet zelden wordt te snel te vroeg ingezoomd op een genoemd idee. Dat ligt aan onze menselijke natuur om een uitdaging direct op te pakken, antwoorden te zoeken als een vraagstelling is neergelegd. Het leidt ons af van het zoeken naar meer ideeën en leidt tot een beperking van de ideeënopbrengst.

Een andere belemmering is dat het luisteren en begrijpen naar andermans ideeën je weerhoudt om tegelijkertijd eigen ideeën te bedenken. En als je dat toch doet, dan kun je weer niet dieper doordenken en reageren. Ook dat beperkt weer de totale opbrengst.

Aan de andere kant, focus je niet teveel op de kwantiteit. Zeer veel ideeën oogsten maakt een brainstormsessie nog niet succesvol. Wat doe je met heel veel ruwe ideeën? Allemaal uitproberen? Het gaat ook om kansrijke ideeën te scoren. Een top 3! Ideeën die het doel met meer zekerheid op succes kunnen realiseren. Doordat vervolgvragen onderzocht zijn zijn. Ideeën mogelijk zijn getest bij potentiële kanten, concepten zijn opgesteld. Het verhaal van de oplossing heeft een kop en een staart.

Wil jij weten hoe Beter Brainstormen werkt? Klik op deze link

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

19 + 20 =