Lean Startup – een sprong naar voren

Lean Startup is een methode voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.  De methode is in 2011 ontwikkeld door Eric Ries en geldt als een nieuwe mondiale innovatiefilosofie.  Eric Ries is auteur en ondernemer en heeft diverse startups opgericht en geadviseerd.

Wat houdt Lean Startup in?

Ries stelt dat organisaties hun productontwikkelingstraject sterk kunnen verkorten door het toepassen van een combinatie van hypothese-gericht experimenteren en validerend leren.  Zijn methode is gerelateerd aan Lean, een productiewerkwijze afkomstig uit Japan. In Lean richt men zich op het minimaliseren van voorraden en het reduceren van uitval en fouten.  Bij Lean Startup zijn klanten en leveranciers intensief betrokken en zijn medewerkers continue gericht op leren. Dit om de ontwikkelkosten te minimaliseren.

De aanleiding om Lean Startup te ontwikkelen lag in het simpele feit dat Catalist, Ries’ eigen startup, hopeloos mislukte.  Ries ontdekte dat de oorzaak lag in het negeren van de wensen van zijn klanten en dat het ideaalbeeld van  zijn startup gebaseerd was op een in beton gegoten visie.  Vanaf 2008 ontwikkelde Ries een ontwikkelmethode met high-tech bedrijven in gedachten, maar later werd Lean Startup voor elk team of bedrijf, dat nieuwe producten of diensten wil ontwikkelen, geschikt gemaakt.

De filosofie van Lean Startup richt zich op:

  • Richt je op waardevermeerdering, niet op het beste product
  • Reduceer verkwisting van (financiële) middelen
  • Betrek feedback van klanten vanaf het begin
  • Begrijp de klant, maak een concept, valideer je aannames en ontwikkel.

Lean Startup in de praktijk

In de praktijk werkt Lean Startup met drie processen:

  1. Onderzoeken
  2. Continue implementeren
  3. Monitoren prestaties

Zonder een probleem of behoefte is er geen product.  Daarmee start elk Lean Startup traject.  Nadat is vastgesteld dat er een concrete behoefte of een probleem bestaat, wordt gezocht naar een oplossing. Als er een oplossing lijkt te zijn, wordt vervolgens een MLP gemaakt.

MLP staat voor minimaal levensvatbaar product.  Het is een try-out van een mogelijk product. Daarmee wordt met relatief weinig kosten onderzocht of de oplossing in de behoefte van de klant voorziet.  Door steeds opnieuw kleine facetten van het MLP aan te passen wordt naar een kansrijk concept toegewerkt.

Met behulp van pivots (kleine tests) wordt feedback verkregen.  Door nauwkeurig te meten welke voorkeur klanten hebben, wordt bepaald welke eigenschappen het nieuwe productconcept dient te bevatten. Op die wijze wordt de maximale waarde voor de klant en het bedrijf gecreëerd.

Met Lean Startup wordt niet, zoals in de klassieke productontwikkeling, met hoge investeringen gewerkt.  Wel wordt in korte tijd de wensen van de klant verkend en met zo min mogelijk kosten toegewerkt naar een kansrijk productconcept.

GO LEAN is de verbeterde versie van Lean Startup

InnoSkills heeft Lean Startup geïntegreerd in haar innovatiemethode  GO LEAN.  Deze methode gaat uit van resultaten.  Leren is OK, maar bovenal moet innoveren succesvol zijn.  Daarom wordt in elke fase van GO LEAN elk resultaat door indicatoren getoetst.  Als experimenten niet slagen wordt het traject beëindigd of omgeleid.

2 reacties op “Lean Startup – een sprong naar voren”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

vijf × 2 =