Scrum vergroot innovatiekracht

Veel bedrijven zoeken nieuwe business.  In veel gevallen is het moeilijk dat met bestaande producten of diensten te bereiken.  Dan wordt ingezet op het creëren van innovaties.  Als blijkt dat het bedenken en ontwikkelen van innovaties lastig is, bijvoorbeeld omdat er geen effectief innovatiemanagement is, dan zal de time-to-market sterk vertraagd worden en de slaagkans laag zijn.

Wat kun je er aan doen? InnoSkills hanteert effectieve innovatiemethoden.  Hierbij worden niet alleen moderne methoden gehanteerd, maar gebruik je ook de projectwerkwijze SCRUM. Op deze manier werken bedrijven succesvol toe naar nieuwe producten en diensten.

Waar komt de term Scrum vandaan?  Scrum is afkomstig uit rugby.  Het is een manier waarop spelers terrein veroveren door elkaar de bal door te geven.  Het is een beweging waarbij iedereen op één lijn staat en elkaar blindelings weet te vinden.  Scrum is een voorbeeld hoe teams binnen organisaties zouden moeten functioneren.  Het is een raamwerk waarin een team zichzelf organiseert en via holistisch denken tot betere resultaten kan komen.

Scrum is afkomstig uit de softwarewereld en vooral bedoeld om snel resultaten te krijgen en te ontdekken welke softwarefeatures het beter doen in de markt dan anderen.  De afgelopen decennia is steeds opnieuw gebleken dat complexe ICT-projecten vooraf niet te voorspellen zijn en daarmee dus nauwelijks te plannen.  Scrum neemt die werkelijkheid als uitgangspunt en creëert een alternatieve vorm van sturing en controle.  Deze uitdaging speelt in elk innovatief project.  De principes van scrum blijken dan ook goed aan te sluiten op de kritische succesfactoren in de innovatiepraktijk:

 • Veel en vroege interactie met de klant
 • Wendbaarheid & flexibiliteit
 • Cross-functionele teams
 • Het vermogen van een team om snel te leren

Scrum kan voor alle teamactiviteiten worden toegepast?  Jeff Sutherland is daarvan overtuigd en vertelt onderstaand voorbeeld.

Scrum is een wondermiddel. Een collega heeft Scrum zelfs gebruikt om zijn huis te innoveren. Hij riep elke dag de schilders, elektriciens, stukadoors, metselaars en bouwvakkers bij elkaar en gaf op een groot bord aan weke kamer er eerst gewerkt moest worden. Op die manier sneed hij door de verschillende specialismen heen en liet hij al die individuele professionals als een team samenwerken.

De verbouwing was in zes weken op tijd en binnen het budget voltooid. Een buurtgenoot die in hetzelfde soort huis woonde was zo onder de indruk dat hij hetzelfde team inhuurde om hetzelfde karwei te klaren. Het enige verschil was dat hij geen Scrum gebruikte. Het gevolg was dat zijn renovatie twee keer langer duurde en twee keer duurder uitpakte. Scrum toepassen maakt dus een objectief verschil.

Scrum kent in principe twaalf aspecten.  Het werkt via twee lijstjes, drie rollen, vier typen meetings en één resultaat. Bij innovaties kent het onderstaande invulling.

Aspect 1 – Het concept

Het concept – een werkend en getest resultaat.  Dat resultaat kan later of direct in feitelijke ontwikkeling gegeven worden.  Het legt de nadruk op dat je werk afmaakt!  Wat ‘af’ betekent, staat in de checklist.

Aspect 2 – De eerste lijst: Concept Backlog

Het zijn de wensen die gelden voor het resultaat.  Het belangrijkste staat bovenaan.  Datgene dat de grootste waarde heeft of dat het grootste risico wegneemt, pak je het eerste.

Aspect 3 – De tweede lijst: Sprint Backlog

Dit is het takenlijstje dat het Innovatieteam in een Sprint oppakt.

Aspect 4 – De eerste rol: Opdrachtgever

Het ordenen van de wensen op de Concept Backlog is lastig.  Zeker bij meerdere belanghebbenden en in geval van een complexe setting.  Daarom wordt dat bij Scrum bij de Opdrachtgever gelegd. Hij kiest en hij beslist.

Aspect 5 – De tweede rol: Innovatieteam

In dit cross-functionele team zitten mensen die samen alle competenties bezitten om een idee op de Concept Backlog binnen een Sprint om te zetten in een werkend en getest resultaat.  Het team bestaat uit maximaal 9 en minimaal 3 leden.

Aspect 6 – De derde rol: Facilitator

Hij zorgt dat de Scrum-werkwijze optimaal verloopt en de omgeving meewerkt.  Hij is een coach die ervoor zorgt dat het team steeds beter wordt.

Aspect 7 – Het Scrumteam

Opdrachtgever, Innovatieteam en Facilitator vormen tezamen het Scrumteam.

Aspect 8 – Sprint Planning Meeting

Het Innovatieteam bepaalt welk werk het in een Sprint oppakt.  Tijdens de meeting maakt het team een gedetailleerd plan, een lijst taken met wat en wie, voor die Sprint.

Aspect 9 – Dagelijkse Scrum Meeting

Het Innovatieteam bepaalt welk werk het in een Sprint oppakt.  Tijdens de meeting maakt het team een gedetailleerd plan, een lijst taken met wat en wie, voor die Sprint

Aspect 10 – De Sprint Review Meeting

Het Innovatieteam maakt elke Sprint een werkende versie van het resultaat.  Dit tonen zij in de Sprint Review Meeting aan belanghebbenden en Opdrachtgever.  En ze delen hierover feedback.

Aspect 11 – De Sprint Feedback Meeting

Het Scrubteam bespreek na afloop van de Sprint Review Meeting wat het tijdens de Sprint heeft geleerd of verbeterd moet worden en hoe dit in de volgende Sprint te gebruiken.

Aspect 12 – Backlog Part Meeting

Het Innovatieteam ‘hakt’ de Conceptlog in kleinere stukken, opdat zij zich niet verslikt.  In deze meeting stemmen zij die af met de Opdrachtgever en betrokken eindafnemers.


Bij InnoSkills gebruiken we Scrum als volgt:

 • Het prioriteren en benoemen van wat de meeste waarde heeft voor de klant en daar de eerste versie van het product op richten
 • In korte cycli met het kernteam als geheel toewerken naar bruikbare resultaten die waardevolle feedback van klanten opleveren
 • Het op elk front visueel en fysiek tastbaar maken van de voortgang voor alle teamleden
 • Het continue aanpassen van het concept, het team en de planning aan nieuwe inzichten in techniek of klantwensen
 • Het concept bevat een businessmodel en wordt aangevuld met een businesscase

Scrum heeft een groot effect op de productiviteit.  Onderzoek van Yahoo wijst uit dat goed functionerende teams de kosten van conceptontwikkeling met 80 procent weten te reduceren.  Maar zelfs het slechtst functionerende scrumteam kwam tot een besparing van 35 procent uit.

Andere belangrijke opbrengsten van Scrum zijn:

 1. Meer wendbaar. Het is de mate van verandering makkelijker is en minder kost en je dus ook hoe flexibeler je bent richting klant
 2. Sneller omzetten van idee naar oplevering
 3. Betere voorspelling van levering
 4. Verhoging van klant- en medewerkerstevredenheid
 5. Betere kwaliteit. Met scrum zijn fouten snel inzichtelijk
 6. Meer waarde tegen lagere kosten. Altijd gaat waarde voor. Hierdoor ontstaat sneller een waardevol resultaat. Bovendien zie je tijdens het uitwerken nieuwe kansen met meer waarde
 7. Scrum later ook inzetten bij andere bedrijfsactiviteiten

Scrum moet je niet gebruiken bij standaard werkzaamheden of eenvoudige situaties.  Wanneer resultaten sterk voorspelbaar zijn en er weinig dynamiek is, dan voegt Scrum weinig toe.  Maak dan een plan er voer dat uit.

Maakt deze blog je enthousiast?  Neem dan contact met ons op.

Eén reactie op “Scrum vergroot innovatiekracht”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

5 × drie =