GRIP implementeert op projectbasis SENSUS BPM Online. Daarmee worden werkprocessen beheersbaar en voor iedereen op de werkvloer inzichtelijk.

GRIP = PROJECT

 • Onder begeleiding van een facilitator verzamelen werkgroepjes procesgegevens en bijbehorende items
 • Elk proces wordt visueel beschreven, van grove lijnen tot in details
 • Alle werkprocessen worden opgenomen in een BPM-tool en gepubliceerd op het intranet

GRIP = VISUEEL

 • Een beeld zegt meer dan 1000 woorden
 • Visuele informatie helpt als de informatie complex en omvangrijk is

GRIP = ONLINE

 • De werkprocessen zijn overal op de werkvloer inzichtelijk
 • Verbeterpunten zijn makkelijk uit te wisselen

GRIP = IN CONTROL

 • Actueel beschreven werkprocessen maken de bedrijfsvoering meer voorspelbaar
 • Proces-, Risico- en Performancebeheer houdt de organisatie In Control

 

In kaart gebrachte bedrijfsprocessen
Voorbeeld van een processenhuis

 

AANBIEDING GRIP

Alle geselecteerde processen worden

 • Visueel beschreven en opgenomen in een BPM-tool
 • Gepubliceerd en geplaatst op jullie intranet

Voor het begeleiden van werkgroepen en het inrichten en publiceren van de processen wordt een dagtarief berekend. Dit zijn de actuele tarieven van InnoSkills

 

Proces Publicatie met bpm-tool
Voorbeeld van een werkproces

 

 

ROUTE NAAR GRIP

 1. Focussen: Doelen bepalen
 2. Formeren: Werkgroepen samenstellen
 3. Collecteren: Benodigde informatie verzamelen
 4. Modelleren: Processen visualiseren met iconen en hun uitleg
 5. Verbeteren: Processen optimaliseren
 6. Publiceren: Processen plaatsen op het intranet

WERKWIJZE

Bij de project kick-off bepalen we de processen. We onderscheiden een drietal hoofdprocessen:

 • Sturende processen: Deze processen zorgen voor het vormen van de strategie (richting en mijlpalen), het programmeren (beleidsplannen) en evalueren (informatievoorziening) daarvan.
 • Primaire processen: Deze hebben direct te maken met het bedrijfsdoel, zoals productie, marketing en verkoop.
 • Ondersteunende processen: Dit zijn de processen die nodig zijn om het bedrijf goed te laten functioneren, zoals Personeel, Financiën en ICT.

TEAM

Voor GRIP wordt een team gevormd. Facilitator Ben Boon zal de uitvoering samen met de werkgroepen ter hand nemen. Namens de opdrachtgever zal een coördinator van de werkgroepen een belangrijke rol vervullen bij het voorbereiden van afspraken, regelen van ruimte en faciliteiten ed. Frequent is er afstemming tussen opdrachtgever en de facilitator.

DOORLOOPTIJD

De doorlooptijd van GRIP varieert. Die is afhankelijk van de beschikbaarheid van werkgroepleden, de complexiteit van de geselecteerde processen en de kwaliteit van de aangeleverde informatie.

WERKGROEPEN

Per hoofdproces wordt een werkgroep met medewerkers geformeerd. Elk beschreven proces wordt voorgelegd ter acceptatie aan de proceseigenaar.

FACILITATOR

Ben Boon, AO/IB-specialist

Achtergrond: Ben is ruim 30 jaar actief als controller en is een bewezen specialist op het vlak van proces- en performancemanagement. Daarnaast heeft hij als projectleider kennis van uiteenlopende tools voor procesmodellering en pakketimplementaties.

Wil je meer over Ben Boon lezen? Klik hier.

 

Sensus BPM Online

Sensus BPM Online maakt het supersimpel actuele procesgegevens boven tafel te krijgen, overzichtelijk gerubriceerd naar gewenste beleidsgebieden.

Met Sensus BPM Designer brengen we jullie bedrijfsprocessen in kaart. We borgen taken en verantwoordelijkheden, verbinden risico’s met beheersmaatregelen en maken de prestaties van processen meetbaar. Met Sensus BPM Publisher delen we de procesinformatie op het intranet.

Sensus BPM Online wordt als SAAS op naam verworven en blijft na afloop van het project GRIP in beheer bij de opdrachtgever. Prijzen zijn afhankelijk van de grootte van de organisatie.

Miro biedt een online projectomgeving waarin gebruikers naadloos samenwerken.

Het project board definieert:

 • Projectdoelen en -initiatieven
 • Informatie over projectstappen en deelnemers
 • Visualiseert prioriteiten en toont de resultaten.

Het Miro-account blijft tijdens het project GRIP toegankelijk voor alle werkgroepleden. Na afloop van het project ontvangt de opdrachtgever het projectboard als pdf toegestuurd.

 

AAN DE SLAG

Aanmelden? Plan een belmoment met Ben Boon (facilitator).

In een gesprek van een klein halfuur maak je kennis met Ben Boon (facilitator) en stellen we vast welke doelen jij met GRIP wilt bereiken. Natuurlijk wisselen we ook praktische informatie uit. Na de intake is duidelijk waar, wanneer en hoe de workshop verloopt.

 

powered by Typeform

Inschrijfformulier

Wil je jouw team aanmelden voor BOOST MEETINGS of GRIP vul dan onderstaande gegevens in. Ga vervolgens naar Contact om het Typeform formulier voor een intakegesprek (verplicht) in te vullen.