Waarom ligt het accent op visuele communicatie?

Onderzoek toont aan dat een beeld veel sneller de aandacht trekt. Mensen onthouden tachtig procent van wat ze zien en twintig procent van wat ze lezen. Daarbij wordt visuele content zeshonderdduizend keer sneller opgenomen in de hersenen. Verder kent visuele communicatie geen frustrerende effecten als bij mondelinge communicatie.

Hoe meld ik mijn team aan?

Klik in de menubalk op Start hier Je kunt daar een persoonlijke call met mij plannen. Daarmee start je jullie GRIP, BOOST MEETINGS of jullie workshop.

Wat is GRIP?

GRIP is een project gericht op het visueel beschrijven van bedrijfsprocessen en het delen met medewerkers. GRIP wordt op jullie locatie uitgevoerd. Wekelijks wordt door de facilitator en werkgroepleden enkele dagen gewerkt, variërend van de ieders beschikbaarheid. GRIP is een project op basis van een abonnement. De geselecteerde bedrijfsprocessen worden verzameld en beheerd op een BPM-tool.

Wat is BOOST MEETINGS?

BOOST MEETINGS is enerzijds een set kant-en-klare Meeting Formats, die op jullie account van Miro wordt geplaatst. Anderzijds is het een training in het ontwerpen, beheren, uitvoeren en delen van de formats. BOOST MEETINGS wordt op jullie locatie uitgevoerd en duurt een dag.

Wat zijn Meeting Formats?

Meeting formats zijn digitale sjablonen met een visuele dialoog (zie afbeelding hieronder) die je beheert in Miro, hét online samenwerkingsplatform van Nederland. De meeting formats zijn flexibel inzetbaar en steeds opnieuw te gebruiken! Voor zowel teams in huis als voor verspreid werkende teams.

Wat is Miro?

Miro is een online samenwerkingstool. Miro heeft wereldwijd ruim 50M gebruikers. Miro is ontworpen om externe en gedistribueerde teamcommunicatie en projectbeheer te vergemakkelijken.

Is er voorkennis of een vaardigheid nodig voor het deelnemen aan de Workshop Designsprint?

Nee. De oefeningen tijdens deze workshops zijn voor iedereen uitvoerbaar. Het is wel handig als je uitgerust bent wanneer je start.

Wat is de rol van de facilitator in BOOST MEETINGS?

Allereerst richt hij Miro in en installeert de meeting formats. Vervolgens traint hij de deelnemers in het beheren en gebruiken van de formats.

Wat is de rol van de facilitator in een workshop?

De facilitator bereidt de workshop voor en leidt deze. Hij verzorgt hulpmiddelen. Hij bewaakt de tijd tijdens oefeningen, de discussies en het gehele proces. Hij is onbevooroordeeld bij te nemen beslissingen. Hij is zeker geen expert in jullie branche, wel in brainstormen.

Hoe voorkomen we dat extraverte teamleden een workshop bepalen?

Elke workshop is gebaseerd op vier meeting principes. Dat zorgt er voor dat de inbreng van alle deelnemers gelijkwaardig is.

De Workshops zijn ook online. Hoe werkt dat?

De online versie kent alleen een verschil in platform. Bij een online versie gebruiken we Miro, een online whiteboard, in combinatie met een videoconferentie-tool zoals Zoom, Google Meet of MS Teams.

Hoeveel tijd steekt een team in de Workshop Designsprint?

Een designsprint vraagt van alle deelnemers ruwweg 4 dagen inzet. De voorbereiding van deelnemers uitgezonderd. De inzet is afwisselen als team en soms individueel. Vind je dat tijdrovend? Niet als je weet, dat de uitkomst van een designsprint jouw team later weken of maanden werktijd gaat besparen.

Zullen deelnemers aan een workshop veel missen van hun reguliere werkzaamheden?

Jazeker! Alleen omdat de meeste sessies gezamenlijk per dag zes uur duren, hebben teamleden daarbuiten tijd voor normale zakelijke bezigheden.

Kun je een workshop verdeeld over verschillende fysieke locaties laten plaatsvinden?

Ja! Elke workshop wordt ondersteund door Miro, een online whiteboardplatform, en Zoom. Je kunt thuiswerken of op een andere vestiging en toch deelnemen.

 

Heb je andere vragen?

Stel die via mijn contactpagina.